/

 

 

Planning & Rapportage  

Tijdens een project staan alle elementen met elkaar in verbinding. Project on Time gaat verder dan enkel het maken van een tijdsplanning. Indien gewenst kunt u resources en kosten koppelen aan uw tijdsplanning. Onze overzichtelijke rapportages geven u maximaal controle. Hierdoor worden de drie belangrijkste aspecten: tijd, kosten en resources nog beter beheersbaar. Interactieve planning sessies (IAP's) behoren tot de vaste werkzaamheden van Project on Time. Deze onderdelen, samen met onze proactiviteit, zijn de basis voor een gedegen projectplanning.

Risicoanalyse 

Projectrisico’s zijn er altijd. Het is daarom goed om deze vooraf in kaart te brengen. Project on Time analyseert deze door middel van risicosessies. Na het bepalen van de risico’s kijken we naar de kans van optreden en de tijd die het risico aan vertraging kan opleveren. Deze gegevens implementeren we vervolgens in de planning, zodat er een probabilistische planning kan worden opgesteld.