/

 

 

Projecten:


Automatic Signal

Functie : Constructie planner (EPC)
Locatie : Rotterdam / Rijsenhout
Project : Depot “Boijmans Van Beuningen”, installatie beveiliging tbv van het Depot (museum)

Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste depot ter wereld dat toegang biedt tot een complete collectie, zonder tussenkomst van een conservator.

BESIX

Functie : Constructie planner (EPC)
Locatie : Tiel
Project : Renovatie – Nieuwbouw waterzuiveringsinstallatie waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater. Hiervoor beheren wij 39 waterzuiveringsinstallaties, 184 rioolgemalen en 538 km persleiding.

Rijkswaterstaat 

Functie : Contract planner.
Locatie : Rijswijk / Rotterdam.
Project : Opstellen & actualiseren projectplanning en tenderplanning.
Project : Analyseren uitvoeringsplanningen van de opdrachtnemers.
Project : Betalingstermijnen reviewen.
Project : Planningsnota’s schrijven & PPI-analyse.

Rijksrederij
De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, Kustwacht, ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. 

KRW (Kader Richtlijn Water)
Rijkswaterstaat verbetert de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn bepaalt dat de wateren een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.

KLZ (Kust Lijn Zorg)
KLZ zorgt voor het beheer en onderhoud van de kustlijn.
    1.    Onderhoud op het strand.
    2.    Onderhoud op de zeebodem.
    3.    Onderhoud aan een zeegeul.

Onderhoud Tunnels
Rijkswaterstaat beheert op dit moment 27 tunnels waarvan er 19 in het rijkswegennet liggen. 6 daarvan vallen binnen mijn cluster. 

BESIX – Hegeman

Functie : Constructie planner (EPC).
Locatie : Dieren.
Project : Traverse Dieren - Nieuwbouw kunstwerken en wegen welke zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving.

Functie : Constructie planner (EPC).
Locatie : ‘s Hertogenbosch.
Project : Renovatie – Nieuwbouw waterzuiveringsinstallatie waterschap AA en Maas.

BESIX – Rebel – Agidens

Functie : Constructie planner (Level 1)
Locatie : Limmel.
Project : Keersluis Limmel - Nieuwe hoogwaterkering van 50 meter breed.

Het is het eerste DBFM-contract in de natte sector van Rijkswaterstaat.

GMB

Functie : Consultant
Locatie : Heerjansdam
Project : Implementatie "Project Plankracht"​

Kwaliteit verbetering van de projectbewaking. Inrichten van uniforme bedrijfsprocessen en de implementatie van een standaard planningspakket. Enkele werkzaamheden zijn: Opleiden personeel, schrijven van een handboek t.b.v. de decentrale planner, procesbewaking en inrichten planningspakket.   

BESIX – Dura Vermeer

Functie : Tender planner.
Locatie : Hoofddorp.
Project : Tender A1-A27, ondersteuning aan de lead planner.

Implementatie (in 8 dagen) van de lay-out, WBS en de objectenboom met 515 objecten in Primavera.
Detailplanning van 53 kunstwerken (EPC).

Shell            

Functie : Portfolio planner.
Locatie : Rotterdam (Pernis).
Project : Beheersing van +/+ 300 projecten.

Initiatiefnemer voor de realisatie van een level 1 – level 3 template ten behoeve van het portfolio team, de constructie planners en de engineering planners.

 ITC Rubis            

Functie : Constructie planner (EPC).  
Locatie : Antwerpen.  
Project : Realisatie tankterminal (12 tanks). 

Engie (Cofely Nederland)                    

Functie : Constructie planner.  
Locatie : Dordrecht.  
Project : Renovatie VCNON (Verkeerscentrale Noord-Oost Nederland).   
Project : GO5AB (Groot onderhoud 5 Alphense Bruggen).  
Project : Renovatie Wadinxveense hefbrug.  
Project : Diverse tenderprojecten.

Rijkswaterstaat

Functie : Contract planner (IPM-model).
Locatie : Delft.
Project : B&O LMW projecten.

Planning door communicatie op afstand gerealiseerd.
Contractplanning en Documentenplanning opstellen.
Kritisch pad analyse.

Rijkswaterstaat

Functie : Tender planner (IPM-model).
Locatie : Middelburg.
Project : EuroRAP (upgrade N57 & N59 naar 3 EuroRAP sterren).                                        

Rijkswaterstaat

Functie : Contract planner (IPM-model).
Locatie : Middelburg & Neeltje Jans.
Project : OSK (Onderhoud Oosterscheldekering).
Project : Beheersing van +/- 16 contract planningen voor onderhoud aan de Oosterscheldekering.                 
Project : Oosterland (VRI's).       
Project : VZD (Vaarweg Zeeuwse Delta).                             
Project : Kraaijensteinweg (N57).